1 2 3
Zic
รูปภาพสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ชื่อสินค้า : Zic
ราคา : 1,000-2,500
นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินประสิทธิภาพสูง ที่ป้องกันการสึกกร่อนของเครื่องยนต์ พร้อมทั้งปกป้องเครื่องยนต์จากโคลนนํ้ามันและคราบตะกอนได้เป็นอย่างดี ทําให้เครื่องยนต์สะอาด ยืดอายุการทํางานของเครื่องยนต์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
เหมาะสําหรับ: รถยนต์ทั่วไป ตั้งแต่รถยนต์ขนาดเล็กไปจนถึงรถยนต์ขนาดใหญ่