1 2 3
TOYO OPRT
รูปภาพสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ชื่อสินค้า : TOYO OPRT
ราคา : เส้นละ 5,500
Open Country R/T มากับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการออกแบบโครงสร้างและการจัดเรียงบล็อกดอกยาง ตอบสนองทั้งประสิทธิภาพการขับขี่บนถนนขรุขระและให้ความนุ่มสบายบนทางเรียบ ควบคุมมั่นใจยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีทั้งบนถนนแห้งและเปียก หน้ายางสึกเรียบตลอดอายุการใช้งาน ช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมด้วยสกรีนแก้มยางสีขาว