1 2 3
กะทะผ่า 15 วีโก้
รูปภาพสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ชื่อสินค้า : กะทะผ่า 15 วีโก้
ราคา : วงละ 2000

กะทะล้อ 15 นิ้ว 5 รู กว้าง 7  นิ้ว

สำหรับรถ TOYOTA VIGO-TIGER , MITSUBISHI TRITRON