1 2 3
กะทะผ่า D-Max
รูปภาพสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ชื่อสินค้า : กะทะผ่า D-Max
ราคา : วงละ 2000
กะทะผ่า 15x7 นิ้ว 
สำหรับรถ ISUZU D-MAX, NISSAN  NAVARA